Uppgift

Bygg ett akvarium

  • Målgrupp: Förskoleklass, Årskurs 1-3
  • Ämne: Biologi, Bild, Teknik
  • Plats: Inne
  • Källa: Vätternliv.se

Skapa ett eget akvarium med djur- och växtarter som lever i sjön Vättern. Lärarhandledningen kopplar uppgiften till läroplanen LGR22.Gå till uppgiften: